Website opgeheven

Deze website is op 24 juli 2014 opgeheven. Het is na jaren niet gelukt om de website winstgevend te maken en er bleek ook geen interesse te zijn bij investeerders en commerciële partijen.

De Facebook en Twitter pagina's zullen blijven bestaan. Sommige redacteurs zullen daar nog gebruik van blijven maken om leuke nieuwtjes te delen.

Dit domein en de social media accounts zijn beschikbaar voor gratis overname. Stuur bij interesse een e-mail met je motivatie naar j.hakvoort@obeyon.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer en directeur dhr. Jan Jaap Hakvoort via e-mail j.hakvoort@obeyon.nl.


Gestalkt, geintimideerd en bedreigd door de overheid...

Hoe het begon

In 2006 starte ik met het concept PrikStad.nl, een prikbord van de kaart van elke plaats in Nederland met daarop prikkers van bedrijven. Het concept bleek dermate populair dat bezoekers liefdesbrieven over hun woonplaats inzonden naar het postadres dat stond vermeld op de website. Al 6 maanden na de start was de website door 1 miljoen unieke computers bezocht.

De website prikstad.nl ontving 15.000 bezoekers per dag. De servers raakte overbelast en de website was daardoor dagelijks offline. Op basis van de ontvangen liefdesbrieven en grote interesse in alles rond een woonplaats is het concept in 2007 met een nieuw technisch platform herstart als internationaal stedengids concept "I Love City Name" met in Nederland de naam "Ik Hou Van Nederland". Het doel van de website was op basis van informatie uit social media, nieuwsbronnen en andere internet inhoud een authentiek inzicht te realiseren van een woonplaats, een toegewijde internet portaal voor elke woonplaats met hoge kwaliteit diensten zoals een evenementen agenda en nieuwsfaciliteit, en de informatie vervolgens te vertalen in zoveel mogelijk talen zodat de drempel tot interactie tussen mensen uit verschillende landen en culturen zou worden verlaagd.

Het concept was erg populair en bereikte in Nederland 250.000 lezers op social media die werden bediend door 150 enthousiaste redacteurs.

De database omvatte honderden miljarden geografisch gelinkte gegevens voor meer dan 2 miljoen woonplaatsen die binnen de internet applicaties 'direct' toegankelijk moesten zijn voor de internet gebruikers. Het heeft vele jaren en 3 complete herontwikkelingen gekost om het platform met de gewenste stabiliteit en snelheid (geschikt voor miljoenen gelijktijdige gebruikers wereldwijd) te ontwikkelen.

Het business model was het verkopen van publiciteit en freelance werkzaamheden door redacteurs. De redacteurs waren vaak student marketing of communicatie of zelfs docent marketing en eventuele opdrachten zou hen naast inkomsten van waardevolle ervaring voorzien, onderwijl ze hun eigen woonplaats promoten (city marketing). Voor de bedrijven zou het business model hoge kwaliteit publiciteit en marketing opleveren tegen lage kosten. Ze werkten daarbij samen met enthousiaste marketeers uit hun eigen woonplaats. Daarbij schepte het concept ook sociale waarde, bijvoorbeeld t.b.v. het bevorderen van toerisme.

Het bleek helaas niet mogelijk om het business model te doen slagen.

De redacteurs waren dolenthousiast. Sommige redacteurs studeerden marketing aan een universiteit of waren docent marketing en het waren vaak de knapste meisjes van Nederland en zij zijn bij diverse bedrijven op bezoek geweest en hebben actief moeite gedaan om bedrijven te interesseren. Ze gaven zelf aan dat het concept "goud" was in hun ogen. De interesse van bedrijven om via het platform te adverteren of redacteurs in te huren voor publiciteit en gerelateerde werkzaamheden was nagenoeg 0.

De website werd daarbij geblokkeerd in Google. Terwijl 6 redacteurs dagelijks bezig waren met leuke nieuwtjes over de woonplaats Arnhem te publiceren met soms vele honderden likes en veel buzz op social media, kon de nieuws-pagina niet worden gevonden in de eerste 100 pagina's van Google voor de term "nieuws arnhem" en gerelateerde zoek-termen. De website was SEO-technisch zeer goed opgezet en is nooit betrokken geweest bij black hat SEO, link-building etc. Dit zorgde ervoor dat de website geen inkomsten verkreeg via advertentie-netwerken.

In 2014 heb ik besloten om het platform op te heffen. De social media accounts zijn weggegeven aan de redacteurs. Het bereik op social media is inmiddels doorgegroeid naar meer dan 500.000 lezers.

Incidenten met Belastingdienst / overheid

Mijn bedrijf Obeyon BV (www.obeyon.nl) heeft het platform Ik Hou Van Nederland zelf bekostigd. Ik deed onder meer freelance werkzaamheden op het gebied van zoekmachine optimalisatie (SEO).

Het bedrijf heeft geen schulden gemaakt of leningen afgesloten. De interesse bij investeerders was niet aanwezig dus er waren ook geen investeringen. Wel was er een belasting-achterstand ontstaan.

Het concept van Ik Hou Van Nederland was erg ambitieus. Ik had echter verwacht dat het platform (de techniek) altijd minimaal 50.000-100.000 euro zou opleveren zodat er geen belastingschuld zou zijn. Er is dus geen sprake van onverantwoord handelen. Als het platform een succes was geworden dan had het miljoenen aan belastinginkomsten opgeleverd en dan hadden ze ook niet geklaagd, daarbij zou het platform veel maatschappelijke waarde hebben gecreeerd. In delen van Nederland is er geen lokale krant meer. Lokaal nieuws is als cement voor de samenleving. Ook heeft het platform voorzien (en nog steeds) in city marketing.

Helaas bleek verkoop van het platform niet mogelijk. Er waren enkel enkele louche opkopers die het platform zouden gebruiken voor reclame.

Op basis van freelance werkzaamheden voor andere bedrijven zou ik met zekerheid een voldoende omzet kunnen bereiken, daarom was het de bedoeling om een doorstart te maken met het bedrijf en de geringe belastingschuld - de enige schuld - alsnog volledig te voldoen.

Respectloze behandeling

Samen met een accountant heb ik de Belastingdienst gevraagd om een afbetalingsregeling. De Belastingdienst was niet bereid tot enige vorm van medewerking of schappelijkheid en zij hebben letterlijk tegen mijn accountant gezegd dat zij wilden dat het bedrijf werd beeindigd en dat ik een uitkering zou aanvragen bij de gemeente. Dit hebben zij op een botte en brutale manier gedaan. Mijn accountant begreep er niets van en vond het "zeer onredelijk". Ikzelf ervaarde het als respectloos.

Stalking / intimidatie

Er zijn meerdere incidenten geweest met belasting-medewerkers. In de periode dat ik in het concept heb geinvesteerd heeft de Belastingdienst nooit contact opgenomen via telefoon of brief, buiten de reguliere correspondentie. Een belastingadviseur bezocht een bijeenkomst van mijn kantoor en begon, terwijl hij niemand kende, een onsamenhangend en opschepperig verhaal te vertellen dat niemand begreep (o.a. over hoeveel geld hij wel niet verdiende), en vervolgens keek hij mij strak aan. Uit hetgeen hij vertelde bleek dat hij wist waar ik was geweest, alsof het bedoeld was als dreiging / blijk dat ze mij stalkten. Achteraf is het mogelijk bedoeld geweest als intimidatie / uitlokking om mij het gevoel te geven dat ze mij stalkten. Er waren nog soortgelijke incidenten.

Korte tijd nadat de Belastingdienst op botte wijze aan mijn accountant had verteld dat zij wilden dat ik zou stoppen met het bedrijf, hetgeen mijn accountant als "zeer onredelijk" omschreef, heb ik in samenspraak met de accountant besloten om een financieel plan op te stellen en zelfstandig geld te reserveren voor het vereffenen van de belastingschuld. Mijn accountant vertelde mij dat de Belastingdienst mij niets kon maken.

Nepproject

Korte tijd later kreeg ik een opdracht aangeboden voor "Napoleon financiele administratie software". Reeds in het begin had ik geen goed gevoel bij de opdracht die werd aangeboden door een aannemer die handelde in opdracht van dhr. De Graaf uit Den Haag. Het voelde aan alsof er pure min-achting achter het project schuilging. Ik had echter al ruim 1 jaar samengewerkt met de aannemer en hem voor meer dan 5000 euro aan opdrachten bezorgd en hij bood het project aan als zijnde een bedankje. Ik kon de opdracht daarom niet weigeren.

Het project is zeer vreemd verlopen en klopt niet. Ik ben sinds 1999 actief op het gebied van webontwikkeling en ik heb er veel ervaring mee. De opdrachtgever heeft het project halverwege beeindigd en wilde de aanbetaling terugvorderen terwijl daar communicatief of logischerwijs geen reden voor was (en terwijl ik ook erg mijn best deed voor het project). Ik heb extra net en zorgvuldig gecommuniceerd vanwege het slechte gevoel dat ik bij het project had. Incassorecht advocaten die ik sprak vertelden allemaal dat de aannemer geen kans zou maken in een rechtszaak. Toch heeft hij de zaak gewonnen, hoewel zijn tegenvordering ook is afgewezen.

Geschil met incassobureau - extra aanwijzing voor politiek motief

Nadat de opdrachtgever de opdracht had beeindigd heb ik een incassobureau ingeschakeld, Invorderingsbedrijf B.V. te Den Haag, die een vordering van 1300 euro in behandeling heeft genomen.

Helaas bleek achteraf dat het Incassobreau heeft geprobeerd om de vordering opzettelijk te verprutsen. Het incassobureau maakte zich schuldig aan het volgende:

De zaakbehandelaar, mr. drs. J.J.F.M. Konings, is docterandus in de rechten en wist dus goed waar hij mee bezig was.

N.a.v. een voorschotfactuur van 1200 euro voor het opstellen van een Conclusie van Repliek had ik mr. dr. J.J.F.M. Konings telefonisch gevraagd om de kosten te specificeren en hij vertelde mij toen dat hij verwachtte maar enkele uren te hoeven besteden en dat ik het grootste deel van het bedrag terug kon verwachten. Toen ik na 10 dagen informeerde naar de voortgang en vroeg welk bedrag ik terug kon verwachten ontving ik geen reactie. Na 5 dagen stuurde hij zonder communicatie of overleg 2 nieuwe facturen van samen 3025 euro (waarvan 1 nieuw voorschot), dit terwijl de vordering maar 1.300 euro bedraagt en al meer dan 1.500 euro is betaald.

Ik heb incassorecht advocaten om hulp gevraagd en die spraken schande van het handelen van het incassobureau. Een van de advocaten (met een tarief van 180 euro per uur en zonder voorkennis van de zaak) heeft het repliek toen voor 600 euro opgesteld.

Alle incassorecht advocaten die ik heb gesproken hebben aangegeven dat het handelen van Invorderingsbedrijf absurd is. De baten in de vordering zijn 1300 euro. Het is absurd om, tegen een eerdere belofte in, als docterandus in de rechten 4500 euro te factureren voor het opstellen van een Conclusie van Repliek (waarvan de aangeleverde basis al redelijk goed bleek) zonder communicatie of overleg vooraf. De duurste advocaten die ik sprak rekenden 1200 euro bij een uurtarief van 300 euro per uur. Ook werden mijn nette vragen, bijvoorbeeld wat het incassobureau precies had gedaan voor het betaalde voorschot en of hij het resultaat daarvan kon toesturen ter beoordeling, niet beantwoord zodat het uiterlijke termijn voor het indienen dreigde te verlopen (5 dagen voor het verlopen heeft een andere advocaat het binnen enkele dagen opgesteld zodat het op de laatste dag werd ingediend).

Het incassobureau was al grote bedragen betaald, adverteert met "no cure no pay" en verhaalt zijn kosten ook al op de debiteur.

Geachte heer Konings,

Ik heb u op 11 februari kenbaar gemaakt van de communicatie van Achmea rechtsbijstand waarin aan mij een tegenvordering kenbaar werd gemaakt en ik heb u toen gevraagd of het voor mij zinvol zou zijn om mijn rechtsbijstandsverzekering aan te spreken. Ook vroeg ik u wat ik precies moest doen omdat u mij had gesommeerd om alle communicatie gerelateerd aan de zaak via u te laten verlopen.

In uw reactie op mijn vragen op 16 februari schreef u het volgende korte bericht:

"Geachte heer Hakvoort,

Uw dagvaarding werd reeds opgesteld en zit in de route van de deurwaarder.

Wij wachten de reactie van de wederpartij af, deze kunnen zij officieel bij conclusie van antwoord indienen.

Daarna hebben wij contact

Met vriendelijke groet,
Invorderingsbedrijf B.V.
mr. drs. J.J.F.M. Konings"

Mijn volgende e-mails waarin ik mijn vragen bleef herhalen bleven onbeantwoord. In de communicatie van Mw. mr. A.A. Bulle op 4 februari namens Achmea rechtsbijstand dat door de debiteur is ingeschakeld wordt u in persone verweten dat u geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de debiteur voor uitstel va betaling zodat Achmea voldoende tijd zou hebben om de zaak te bestuderen. Ook duidt zij in haar brief op mogelijk laakbaar handelen.

De tegenvordering blijkt al voor 4 februari aan u te zijn overhandigd door mr. R.J.P. van den Heuvel. Ik ben daarvan niet op de hoogte gesteld en u heeft geen gehoor gegeven aan de aangetekende brief van mr. R.J.P. van den Heuvel.




Geachte mevrouw ...,

Ik wacht inmiddels al weer 4 dagen zonder antwoord op mijn e-mail van 15 juni.

U bent door de debiteur nalatigheid en slechte communicatie verweten in de zaak en u komt beloftes over prijsafspraken niet na.

Brieven van de debiteur en zijn gemachtigde zijn onbeantwoord gebleven zonder dat ik over het bestaan van de brieven werd geinformeerd.

U heeft ook naar mij sumier gecommuniceerd. Bij aanvang van de vordering heb ik u meerdere keren gevraagd of het voor mij zinvol zou zijn om mijn rechtsbijstandsverzekering aan te spreken. Ik ontving 20 dagen geen antwoord en vervolgens een half bericht waarin mijn vragen onbeantwoord bleven.

Bij aanvang van de vordering heeft u mij gesommeerd om alle communicatie gerelateerd aan de zaak via jullie te laten verlopen. Ik heb communicatie van de debiteur en zijn gemachtigde telkens naar jullie doorgespeeld met het verzoek de communicatie te beantwoorden. Later bleek dat jullie geen enkele communicatie van de debiteur hebben beantwoord.

Jullie zijn 1.149,50 euro betaald voor het opstellen van het Conclusie van Repliek. Voor de start had ik gevraagd om de kosten te specificeren en mr. dr. J.J.F.M. Konings vertelde mij toen dat hij verwachtte maar enkele uren te hoeven besteden en dat ik het grootste deel van het bedrag terug kon verwachten. Toen ik na 10 dagen informeerde naar de voortgang en vroeg welk bedrag ik terug kon verwachten ontving ik geen reactie. Na 5 dagen stuurden jullie zonder communicatie of overleg 2 nieuwe facturen van samen 3025 euro, dit terwijl de vordering maar 1.300 euro bedraagt en al meer dan 1.500 euro is betaald.

Na het inwinnen van advies bij incassorecht advocaten bleek dat velen van mening waren dat jullie een dubieus proces hebben gevoerd en aansprakelijk kunnen worden gesteld.

"Het lijkt er op dat u behoorlijk bij de neus genomen bent door Invorderingsbedrijf. De facturen die dit bedrijf stuurt zijn hoger dan de vordering die u wilt incasseren......."

Vanwege deze feiten heb ik besloten om de zaak over te dragen aan een incassorecht advocaat. Jullie zullen worden gedagvaard.

Met vriendelijke groet,
Jan Jaap Hakvoort

Het incassobureau probeerde tot recent actief mijn bedrijf in failissement te brengen met zijn facturen, o.a. via aanmelding als wanbetaler en steunvordering bij diverse partijen zoals moneyfirst.nl. Enkele weken geleden stopte hij daar plotseling mee en stuurde een credit-factuur.

Ook dit incident wijst op politieke motieven. Er is geen logische verklaring voor het voorval, ik heb tot het laatste bericht aan het incasobureau net gecommuniceerd.

Zielenknijper.nl - onafhankelijk amateur journalist

Prive heb ik mij ingezet voor het beeindigen van de medische zwendel psychiatrie. Dit heb ik geheel belangeloos gedaan t.b.v. de vele geleerden die letterlijk worden verdrukt. Er zijn hoogleraren die ontslag hebben genomen of werden bedreigd en geintimideerd omdat hun wonder-psychotherapie of ander idee voor behandeling werd verdrukt vanwege de drang van de psychiatrie om het hersenziekte-model in stand te houden.

Nog nooit heeft een psychiater kenbaar gemaakt het oneens te zijn met de informatie die op www.zielenknijper.nl wordt geboden. Mijn telefoonnummer en adres zijn bij alle media bekend. Nog nooit ben ik gebeld, echt nog geen 1x. zielenknijper.nl is inmiddels door meer dan 1 miljoen Nederlanders gezien en artikelen zijn geciteerd in kamervragen.

Vanuit Zielenknijper.nl is Justitie een grote vijand geworden. Vanuit Zielenknijper.nl heb ik onder meer geholpen om het volgende aan het licht te brengen:

Pedo rechters

4 pedo rechters zijn jarenlang door Justitie beschermd. Een van de rechters produceerde pedo porno in het paleis van Justitie in Den Haag en was een vriendje van de minister van Justitie, Ivo Opstelten, die hem in bescherming heeft genomen. Klokkenluidster Yvonne Keuls - een nette vrouw - werd bedreigd, belasterd en gestalkt door medewerkers van Justitie en durfde op een gegeven moment 3 maanden haar huis niet meer uit, onderwijl de pedo-rechter die zij had ontmaskerd met vervroegd pensioen mocht en zijn collega's vriendelijk de hand schudde op zijn afscheidsfeest. Recent kwam het verhaal opnieuw onder de aandacht waarna twee ministers van Justitie werden afgezet.

Ik heb geholpen om het via social media bij 100.000+ mensen bekend te maken.

Psychiatrische invloed in juridisch proces

Selectieve vervolging op basis van een psychiatrische diagnose (TBS) is een vorm van discriminatie dat is verboden door de Verenigde Naties. Het is een onrechtvaardige praktijk en er is geen solide wetenschappelijke grond voor. Het veroorzaakt schade (escalatie van problemen) en er zijn veel argumenten tegen. Psychiatrische diagnoses zijn aantoonbaar omstreden. Gezaghebbende strafrecht advocaten uit Nederland hebben de TBS maatregel jarenlang geboycot vanwege de "willekeur door omstreden artsen".

MH17 doofpot

MH17 wordt door Justitie in de doofpot gestopt. Voor de aanslag las ik in politieke magazines dat Oekraine voor Amerika nummer 1 prioriteit oorlogsgebied was. Het is daarom zeker dat ze elke beweging van elke militant op de grond nauwkeurig hebben gevolgd. Amerika wil satellietbeelden niet vrijgeven wat tot veel ophef heeft geleid bij inlichtingen professionals in Amerika, wat er op duidt dat ze iets te verbergen hebben.

As intelligence professionals we are embarrassed by the unprofessional use of partial intelligence information. As Americans, we find ourselves hoping that, if you indeed have more conclusive evidence, you will find a way to make it public without further delay. In charging Russia with being directly or indirectly responsible, Secretary of State John Kerry has been particularly definitive. Not so the evidence. His statements seem premature and bear earmarks of an attempt to "poison the jury pool."

bron

Maleisie werd geweerd uit het onderzoek wat zeer verdacht is.

It was a Malaysian jet, carrying Malaysian passengers, flown by Malaysian pilots, yet after Malaysia Airlines flight MH17 was shot down over Ukraine in July 2014, Malaysia has been systematically blocked from participating in the investigation, leaving an overwhelmingly pro-NATO bloc in charge of the evidence, investigation and outcome as well as the manner in which the investigation will be carried out.

bron

In India vertelden de piloten van Air India vlucht 113 dat zij enkele minuten voor de aanslag de luchtverkeersleiding van Oekraine de piloten van MH17 opdracht hoorden geven voor "direct routing", een directe vlucht in een rechte lijn naar de plaats waar het vliegtuig is neergeschoten. Het was groot nieuws in de landelijke media van India. Het ministerie van India werd betrapt op leugens die in de grote kranten werden besproken.



Bron: Times of India (grote main-stream krant)

Al 5 dagen na de aanslag plaatste ik het artikel van India Times op mijn publieke Facebook profiel (bron). Na verloop van tijd heb ik gekeken naar vervolg berichten maar ik ontdekte dat er in Nederland geen aandacht voor was geweest, niet op nieuws-websites maar ook niet bij bloggers en amateur journalisten. Ik ontdekte andere verdachte feiten die ook onbelicht bleven (een Israelische fotograaf die een laatste foto maakte van MH17 en verkocht aan Reuters vlak voordat het toestel opsteeg, in beveiligd gebied achter de douane). Het heeft mij diep geraakt en ontstemd dat er geen aandacht voor is geweest vanuit journalisten of familieleden van slachtoffers. De waarheidsvinding en media aandacht is aantoonbaar niet volledig en rechtvaardig geweest. Denk bijvoorbeeld aan de piloten van Air India 113, of nog andere klokkenluiders (ene Carlos, luchtverkeersleider van Oekraine) die door het gebrek aan aandacht hun leven misschien tervergeefs in gevaar hebben gebracht voor de waarheid. Is hun leven minder waard dan dat van een ander?

Ik heb alle landelijke media en (amateur) onderzoeksjournalisten getipt over het ontbreken van aandacht voor het verhaal van de piloten. Er kwam geen opvolging en aandacht voor de piloten bleef uit. Ik heb daarop (na 1 jaar) een oproep geplaatst op herdenk-pagina's op Facebook. Het lijkt er op dat het verhaal van de piloten - en publiek aangetoonde bedrog rond MH17 door het Indiase ministerie - uiteindelijk compleet is genegeerd door alle Nederlandse media.

De overheid is een grote vijand geworden, maar blijkens de respectloze wijze waarop zij mij hebben behandeld waren ze dat reeds voordat ik mij bezig hield met de doofpot rond MH17 en pedo-rechters.

Hopelijk heeft iemand iets aan de informatie in mijn verhaal.

Met vriendelijke groet,
Jan Jaap Hakvoort